Parama gabiems vaikams

Apie paramos skyrimą

Paramą Fondas teikia muzikai, mokslui ar sportui itin gabiems Lietuvos vaikams.

Individuali parama kasmet skiriama ne daugiau kaip 15-ai muzikai gabių vaikų, taip pat 3-4 moksle ir 2-3 sporte savo gabumais išsiskiriantiems vaikams. Paramos teikimo sutartis pasirašoma vieneriems kalendoriniams metams, po metų ji gali būti pratęsta.

Finansinė parama skiriama vaikų ugdymui ar ugdymuisi. Priklausomai nuo vaiko pasiekimų, gali būti finansuojamas:

  • Vaiko dalyvavimas Fondo remiamose ar organizuojamose edukacinėse programose;
  • Individualus vaiko ugdymas ar ugdymasis.

Dokumentai Fondo paramai gauti priimami visus kalendorinius metus. Paramos gavėjus organizuojamų atrankų metu išrenka kompetentinga komisija.

Pastaba: moksleivio socialinė padėtis nėra atrankos kriterijus.

 

Atrankų tvarka: Muzika

Atrankose į Fondo paramą, skiriamą muzikai itin gabiems vaikams, gali dalyvauti vaikai iki 15 metų. Dokumentai Fondo paramai gauti priimami visus kalendorinius metus.

Vaikai, norintys pretenduoti į paramą, kviečiami atsiųsti toliau išvardintus dokumentus adresu Bernardinų g. 9-4, Vilnius 01124:

  1. Mokinio anketą (Spauskite čia);
  2. 10-15 minučių trukmės atliekamos programos vaizdo įrašą (DVD). Pastaba: įrašai po atrankos saugomi pusę metų. Vėliau neatsiimti įrašai bei anketos  sunaikinamos.

Atranka vyksta dviem etapais:

  • I etapas – komisija išklauso atsiųstus DVD įrašus, atrenka kandidatus į II etapą;
  • II etapas – komisijos atrinkti vaikai kviečiami atvykti į koncertą-atranką.

Apie gautus dokumentus, kvietimą į koncertą-atranką ir paramos skyrimą kiekvieną dalyvį Fondas informuoja asmeniškai elektroniniu paštu.

Už atrankas atsakinga Fondo atstovė – Rūta Kėvišienė.

Kontaktai pasiteirauti:

Mob. tel.: 8 620 27 139

El. paštas: info@rostropovich.lt

 

Atrankų tvarka: Mokslas

Pretenduoti į Fondo paramą, skiriamą savo gabumais moksle išsiskiriantiems vaikams, gali 9-12 klasių Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų moksleiviai. Mokinių gabumai vertinami pagal pasiekimus tarptautiniuose, nacionaliniuose, regioniniuose konkursuose ir olimpiadose.

Mokslui gabius vaikus, kuriems vėliau skiriama individuali Fondo parama ugdymuisi, po vasaros sesijos atrenka Nacionalinė moksleivių akademija (NMA).

Visą išsamią informaciją apie atrankų tvarką į NMA rasite adresu www.nmakademija.lt.

Už atrankas atsakinga Fondo atstovė doc. dr. Bronė Narkevičienė.

 

Kontaktai pasiteirauti:

Mob. tel.: 8 620 27 139

El. paštas: info@rostropovich.lt

 

Atrankų tvarka: Sportas

Dalyvauti atrankose į Fondo paramą, skiriamą savo pasiekimais sporte išsiskiriantiems vaikams, gali 13-16 metų sporto mokyklų mokiniai. Mokinių gabumai vertinami pagal pasiekimus tarptautinėse, nacionalinėse, regioninėse varžybose ir olimpiadose. Dokumentai Fondo paramai gauti priimami visus kalendorinius metus.

Norintys pretenduoti į paramą, kviečiami atsiųsti toliau išvardintus dokumentus adresu Stiklių g. 7-9, LT-01131, Vilnius:

  1. Mokinio prašymą (Spauskite čia);
  2. Trenerio rekomendaciją (Spauskite čia);
  3. Konkursų, olimpiadų diplomų bei pagyrimo raštų kopijas.

Paramos gavėjus išrenka atrankos komisija po specialaus posėdžio Lietuvos tautiniame olimpiniame komitete (LTOK). Apie paramos skyrimą kiekvienas dalyvis informuojamas asmeniškai elektroniniu paštu.

Už atrankas atsakinga Fondo atstovė Lina Kučinskienė.

 

Kontaktai pasiteirauti:

Mob. tel.: 8 620 27 139

El. paštas: info@rostropovich.lt